België schort ondertekening samenwerkingsakkoord met Sovjetunie op

BRUSSEL (tijd) - België zal voorlopig geen samenwerkingsakkoord met de Sovjetunie afsluiten. Dit heeft minister voor buitenlandse zaken Eyskens gisteren in de kamerkommissie voor buitenlandse zaken meegedeeld. Normaal zou Eyskens tijdens de konferentie over mensenrechten in Moskou in september dit akkoord moeten paraferen. Overigens zal de minister de konferentie niet bijwonen. In de Kamer schaarden alle frakties zich achter de besluiten van de EG.