Advertentie
Advertentie

België sterkste EU-stijger van asielaanvragen in 2000

(tijd) - Het Europese asielbeleid staat nog maar in de steigers. Betrouwbare en vergelijkbare statistische gegevens over asielaanvragen en erkenning van vluchtelingen ontbreken. De Europese statistische dienst Eurostat werkt daar in versneld tempo aan. Uit recente cijfers van het VN-hoogcommissariaat van de vluchtelingen over de eerste negen maanden van 2000 blijkt dat België de grootste toename van asielaanvragen te verwerken kreeg van alle EU-landen. In die negen maanden steeg het aantal asielaanvragen in ons land met liefst 59 procent. In het derde kwartaal van vorig jaar behandelde ons land 11,6 procent van de EU-asielaanvragen, vergeleken met 8,9 procent in het tweede kwartaal van 2000. België verdringt daarmee Nederland als derde grootste EU-aantrekkingspool voor asielzoekers.Gedurende de eerste negen maanden van vorig jaar klopten bijna 221.000 asielzoekers bij de EU aan, vergeleken met 32.385 bij de VS en 24.048 bij Canada. In Noord-Amerika komen de meeste asielzoekers uit China, gevolgd door Mexico, Haïti, Columbia en Pakistan. In de EU duiken vooral Joegoslaven op (34.000), gevolgd door Irakezen, Afganen, Iraniërs en Turken. Er zijn ook enorme verschillen van land tot land. België bijvoorbeeld ontvangt meer dan de helft van de 2.200 asielaanvragen uit Kazachstan. In de tabellen hierbij wordt de verdeling van asielaanvragen en erkenningen weergegeven tussen de verschillende EU-landen. Voor de eerste negen maanden van 2000 klimt België zelfs naar 9,6 procent van de Europese asielaanvragen. KV