BELGIë - TABEL EKONOM

Vorderingen en schulden van de Belgische ekonomie tegenover het buitenland op 31 december 1988(in miljarden frank) Vorderingen Schulden Nettopositie Partikulieren en vennootschappen 2.951 1.026 1.925 Overheid 2 1.778 - 1.776 Financiële instellingen 6.109 7.153 - 1.044 Nationale Bank 396 147 249 Totaal 9.458 10.104 - 646