België telt 6.610 kilometer pijpleidingen

(tijd) - Het dodelijke ongeval in Gellingen legde op een pijnlijke manier de risico's van ondergrondse pijpleidingen bloot. Gisteren gaf de netwerkbeheerder Fluxys tekst en uitleg bij de veiligheidsmaatregelen van zijn 3.760 kilometer gasleidingen. Maar in België liggen nog duizenden kilometer andere ondergrondse transportleidingen. Om ongelukken te vermijden, wil de bouwsector die in een digitale databank registreren. Maar zo'n databank komt er waarschijnlijk niet binnen tien jaar.