Advertentie
Advertentie

België telt per 100 werknemers 103 niet-werkenden

BRUSSEL (tijd) - Dit jaar zullen 2.537.670 werknemers bijdragen betalen aan de sociale zekerheid. Daartegenover staan 2.621.700 mensen die een socialezekerheidsuitkering krijgen. Anders gezegd, tegenover elke 100 mensen die RSZ betalen, staan 103 uitkeringstrekkers. Dat blijkt uit schattingen van het VBO. De federale werkgeverskoepel maakt zich vooral zorgen over de effecten van de vergrijzing op de uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg.Het VBO vestigt al een tijdje de aandacht op de scheeftrekking tussen bijdragebetalers en uitkeringstrekkers. Enkele maanden geleden wees het erop dat de uitgaven in de werkloosheidsverzekering aanhoudend stijgen, ondanks een officiële daling van het aantal werklozen. Dat komt omdat steeds meer loopbaanonderbrekers, oudere werklozen, en andere groepen die niet beschouwd kunnen worden als werkzoekend toch een uitkering krijgen. De werkgeversorganisatie vroeg zich toen af hoe lang de werkenden nog bereid blijven te betalen voor mensen die vrijwillig uit de arbeidsmarkt stappen.