Advertentie
Advertentie

België triest recordhouder langdurige werkloosheid

(tijd) - In vergelijking met de buurlanden is België de nummer één op het vlak van arbeidsproductiviteit. Maar daar tegenover staat dat ons land achterop hinkt met zijn werkgelegenheidsprestaties. Wat langdurige werkloosheid betreft, is België zelfs triest recordhouder. Dat blijkt uit een rapport van de CRB en de NAR. Werkgevers en bonden hebben kritiek op het gebrek aan samenhang en continuïteit in het tewerkstellingsbeleid van de federale overheid.De kaderwet over de concurrentiekracht verplicht de sociale partners om twee keer per jaar, vóór 31 januari en vóór 31 juli, verslag uit te brengen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en de loonkosten in België en in Nederland, Frankrijk, Duitsland. Dat gebeurt gezamenlijk door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB, waar de sociale partners het economisch beleid onder de loep nemen) en de Nationale Arbeidsraad (NAR, die advies geeft over het arbeidsmarktbeleid). Werkgevers en bonden legden maandag de laatste hand aan hun tweede rapport, voornamelijk een analyse van de statistieken die samengebracht waren in het dossier van augustus vorig jaar.