Advertentie
Advertentie

België veroordeeld wegens niet respecteren eigendom van scheepseigenaars

STRAATSBURG (afp) - Het Europees Hof voor de Mensenrechten heeft maandag de Belgische staat veroordeeld, omdat hij het eigendomsrecht van 26 scheepvaartbedrijven niet heeft gerespecteerd. De staat weigerde hen met terugwerkende kracht schade te vergoeden, die werd veroorzaakt door maneuvers die onder leiding van een loods in de Scheldemonding waren uitgevoerd.De 26 scheepseigenaars uit 14 landen, waaronder België, lieten België veroordelen op grond van artikel 1 van het eerste protocol bij de Europese conventie voor de mensenrechten. Een van 3 november 1967 daterende Belgische wet legt koopvaardijschepen de verplichting op een loods aan boord te nemen in de Scheldemonding. Diezelfde wet ontslaat de Belgische staat van alle verantwoordelijkheid in geval van averij. Maar in december 1983 verschafte een arrest van het Hof van Cassatie eigenaar of reder de mogelijkheid verhaal te zoeken bij de Belgische staat.