Advertentie
Advertentie

België vindtnooit genoegsenioren voorarbeidsmarkt

(tijd) - België kan onmogelijk de Europese doelstelling realiseren om tegen 2010 de helft van zijn 55-plussers tewerk te stellen. Dat blijkt uit een studie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). De instelling kwam tot de bevinding dat volgens de Europese doelstelling 263.231 bijkomende 55-plussers tegen 2010 op de arbeidsmarkt actief moeten zijn. Maar ze wijst erop dat de arbeidsreserve van die leeftijdsgroep tekortschiet, zelfs indien alle oudere werklozen en bruggepensioneerden weer aan het werk gaan.Een van de zwakke punten van de Belgische arbeidsmarkt is de lage participatiegraad van de oudere werknemers. In ons land werkt van de 55- tot 64-jarigen slechts één op de vier. Europa wil dat dat percentage tegen 2010 opgekrikt is tot 50 procent. De RVA ging na wat dat voor België betekent. In juni 1999 hadden op een populatie van 1.036.471 mensen tussen 55 en 64 jaar er 255.005 een job. Om de Europese doelstelling te halen, moeten tegen 2010 nogmaals 263.231 mensen uit die leeftijdscategorie een baan vinden. Maar de beschikbare arbeidsreserve 55-64 jaar bestond in juni 2001 slechts uit 216.429 mensen. Die zijn opgedeeld in 106.479 werklozen en 109.950 voltijds bruggepensioneerden.De RVA vraagt zich in zijn studie af in hoeverre de vooropgezette werkzaamheidsgraad van 50 procent voor de 55-64-jarigen realistisch en haalbaar is. Hij merkt wel op dat de vergrijzing leidt tot een stijging van de arbeidsreserve 55-64 jaar.