Advertentie
Advertentie

België werpt dam op tegen Kosovaarse vluchtelingenstroom

(tijd) - De regering strijdt op verscheidene fronten in een poging de toeloop van Kosovaarse en andere vluchtelingen in te dammen. Niet alleen zijn de grenscontroles verscherpt, en wordt de strijd tegen mensenhandelaars opgevoerd. Ook krijgen Kosovaarse vluchtelingen een premie van 100.000 frank als ze terugkeren. Voorts wordt het tijdelijk beschermingsstatuut voor Kosovaren nog maar één keer met zes maanden, tot begin maart, verlengd.Sinds het uitbreken van de oorlog in Kosovo ving België al meer dan 20.000 vluchtelingen op. 15.000 van hen vroegen asiel aan en 5.000 genieten een tijdelijk beschermingsstatuut. En de vluchtelingen blijven toestromen. Bijna dagelijks worden nieuwe vluchtelingen opgepakt, die vaak op weg zijn naar Groot-Brittannië. Vaak zijn ze het slachtoffer van mensenhandel. Als gevolg hiervan zitten de opvangcentra overvol, en kunnen ook de OCMW's de stroom van vluchtelingen niet meer aan.