Advertentie
Advertentie

België wil tegen jaareinde Europese regeling financieel pand

BRUSSEL (tijd) - België hoopt dat tegen eind 2001 een definitieve Europese richtlijn over het financieel pand op papier staat. Een geharmoniseerde wetgeving moet de stabiliteit van het financieel systeem versterken en de integratie van de financiële markten opvoeren. Een uitbreiding van de regelgeving naar de hele bedrijfswereld - en niet louter de financiële sector - kan ook de economie aanzwengelen. Die uitbreiding vormt nog een van de discussiepunten.