België zal ten vroegste in 2010 voldoen aan normen EMU

(tijd) - De Belgische ekonomie zal ten vroegste rond het jaar 2010 voldoen aan alle normen voor toetreding tot de toekomstige Europese ekonomische en monetaire unie (EMU), zo blijkt uit berekeningen van de redaktie. De Europese Gemeenschap (EG) zal waarschijnlijk een schuldratio van ten hoogste 60 procent eisen en ons land kan die norm ten vroegste over een twintigtal jaar realizeren. Dit kan betekenen dat de EMU start zonder België.