België zorgt voor drie kwart van lopend overschot BLEU

(tijd) - België leverde vorig jaar een bijdrage van 76 procent tot het surplus van de lopende rekening van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU). Het lopend overschot van België bedroeg 312 miljard frank of 4 procent van het bruto binnenlands product en het boni van de BLEU 409 miljard. Een en ander blijkt uit gegevens die de Nationale Bank vrijdag publiceerde.Het is de eerste keer dat de Nationale Bank gegevens vrijgeeft over de lopende betalingsbalans van België alleen. Tot dusver publiceerde zij wegens de monetaire associatie tussen België en Luxemburg alleen cijfers voor de BLEU. Maar het Verdrag van Maastricht verplicht de Nationale Bank om voortaan ook cijfers voor ons land te publiceren.