Belgiës eerste avant-garde

Eind vorige eeuw werd "Les Vingt' opgericht in Brussel. Het was de eerste en meest internationaal gerichte groep avant-garde-unstenaars die het jonge Belgische koninkrijk mocht begroeten. Vreemd genoeg zijn vooral de Amerikanen altijd erg genteresseerd geweest in deze Belgische fin-de-siècle-kunst. Zij maakten een tentoonstelling rond "Les Vingt', momenteel te zien in het Museum voor Schone Kunsten van Gent.