Belgisch begrotingstekort is aan eind van de eeuw nog procentje groot

(tijd) - De ministerraad keurde gisteren zoals verwacht het nieuwe 'convergentieprogramma' goed dat ons land tot in 2000 op het goede begrotingspad moet houden. Daarvoor moeten twee instrumenten borg staan: de stabilisering van het primaire saldo van de federale overheid en een begrotingsevenwicht bij de gewesten en gemeenschappen.In de meest optimistische hypothese kan het tekort tegen 2000 daardoor teruggebracht worden tot 1,1 BBP-procent. Een minder optimistisch - en volgens minister van Financiën Philippe Maystadt 'meer realistisch' - scenario komt uit op een tekort van 1,6 procent.