Belgisch en Amerikaans gerecht troffen mekaar in zelfde dossiers

(tijd) - Eind juni 1997 verschenen Yves van Onsem en zijn secretaresse Ria H. voor de raadkamer van Brussel. Ze werden aangehouden op verdenking van onder meer valsheid in geschrifte en oplichting. De zaak genoot weinig ruchtbaarheid, hoewel het om de eerste aanhoudingen ging, die sinds de aanhouding van Willy Ramboer in november 1991 in het kader van het Beaulieu-onderzoek nog waren gebeurd. Het dossier-Van Onsem was van onschatbare waarde voor de speurders aangezien het nieuwe gegevens verschafte in een onderzoek naar een derde grote fraudecircuit dat Beaulieu mogelijk rond het Zwitserse grondstoffenbedrijf Caprofil heeft georganiseerd. Via Van Onsem kwamen de speurders ook terecht in een fraudedossier met weefgetouwen, gepleegd door Beaulieu of America. Uit documenten die in Zwitserland publiek beschikbaar zijn, blijkt dat Caprofil in februari 1976 werd opgericht in Fribourg, in 1992 werd overgenomen door de vennootschap Granulon en in 1994 werd vereffend. In 1992 was inmiddels de firma Caprofil Trading AG opgericht met als adres de Zwitserse gemeente Zug en als aandeelhouders de vennootschappen Caprofil Trading Ltd. en Caprofil Trading SA. Rond Caprofil circuleren een aantal fiduciaires waaronder de 'Fiduciaire Lmano' uit Lausanne. Alles is dus voorzien om de identiteit van de echte aandeelhouders geheim te houden. Dat is geen toeval. Volgens de publieke documenten gaat het bij de beide Caprofil-vennootschappen om de productie en commercialisering van nylongarens en basisproducten voor caprolactam.