Belgisch filiaal Banco di Roma verhoogt kapitaal

(tijd) - Het Belgische bankfiliaal Banco di Roma heeft zijn kapitaal in twee bewegingen opgetrokken. Via inkorporatie van meerwaarden op immateriële vaste activa werd het kapitaal verhoogd van 600 miljoen frank naar 768 miljoen. Via opname van de beschikbare reserve is het kapitaal daarna nog eens opgetrokken tot 800 miljoen frank.