Advertentie
Advertentie

Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag: eenzijdige toepassing van de 45-dagenregel

Bij de beantwoording van een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Yves Leterme verklaarde minister van Financiën J.-J. Viseur dat de 45-dagenregel bij de toepassing van de grensarbeidersregeling in het kader van het Frans-Belgisch dubbelbelastingverdrag eenzijdig door België toegepast wordt. Uitgaande van de lagere fiscale druk in Frankrijk kan dit goed nieuws zijn voor Franse grensarbeiders die in België werken, doch slecht nieuws voor Belgische grensarbeiders die in Frankrijk werken. Hoewel,...In het geval van grensoverschrijdende tewerkstelling wordt de heffingsbevoegdheid omtrent inkomsten van niet-zelfstandige arbeid (bv. de bezoldiging van een werknemer) geregeld door artikel 15 van het OESO-modelverdrag. Het principe is dat de heffingsbevoegdheid toegewezen wordt aan de woonstaat, tenzij de prestaties verricht worden in de andere staat. In dat geval mag de werkstaat belasting heffen. Een uitzondering op dit algemeen principe vormt de 183-dagenregel. In toepassing van de 183-dagenregel blijft de heffingsbevoegdheid toegewezen aan de woonstaat, zelfs indien de activiteit in het buitenland verricht wordt. Daartoe dient aan drie voorwaarden cumulatief te zijn voldaan. De eerste voorwaarde is dat de genieter tijdelijk verblijft in de werkstaat gedurende een tijdvak of tijdvakken die de 183 dagen gedurende een kalenderjaar niet overschrijden, de tweede dat het loon ten laste genomen wordt door of namens een werkgever die geen inwoner van de werkstaat is, en de derde dat het loon niet ten laste genomen wordt door een vaste inrichting of vaste basis die de werkgever in de werkstaat heeft.