Advertentie
Advertentie

Belgisch-Frans protest tegen eerste Weens EU-optreden

(tijd/afp) - Op een informele bijeenkomst van de EU-ministers van Sociale Zaken en Tewerkstelling verlieten de Franse en Belgische vertegenwoordigers ostentatief de zaal. Zij protesteerden tegen de deelname aan de discussie door de nieuwe Oostenrijkse minister van Sociale Zaken Elisabeth Sickl, van de Vrijheidspartij (FPÖ) van Haider.Een informele bijeenkomst van de EU-ministers van Sociale Zaken is normaal geen media-event. Toch was een indrukwekkend legertje journalisten gisteren afgezakt naar Lissabon en waren versterkte veiligheidsmaatregelen getroffen. Het was de eerste keer dat een lid van de nieuwe Oostenrijkse regering haar opwachting zou maken voor een EU-bijeenkomst.Voor de aanvang van de zitting hielden de Belgische minister van Arbeid Laurette Onkelinx en haar Franse collega Martine Aubry beraad over de te volgen strategie . Toen Sickl tijdens de discussie het woord vroeg, verlieten Onkelinx en Aubry, alsook minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke de zaal.Op een persconferentie achteraf sprak Aubry van een symbolische en politiek sterke daad. Laurette Onkelinx vroeg een betere uitwerking van de EU-verdragsprincipes die eisen dat de EU-lidstaten de democratische grondbeginselen eerbiedigen. Indien een lidstaat die principes met de voeten treedt, moet ze kunnen uitgesloten worden, zo zei Onkelinx. De Belgische minister was bij het begin van de vergadering al uitgevallen over de gang van zaken in Wenen. De democraten in Europa zijn razend, zei ze.De echte test voor de nieuwe Oostenrijkse regering volgt maandag. Dan vindt in Brussel een formele zitting van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken plaats en starten de onderhandelingen over de EU-verdragshervorming. Een dag later gaan de onderhandelingen over toetreding van zes nieuwe kandidaat-lidstaten officieel van start. KV