Advertentie
Advertentie

Belgisch loonbeleid ziet arbeidsmarkt over het hoofd

(tijd) - De lonen in België gaan totaal voorbij aan de economische logica van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. De loonsverhogingen zijn het grootst in sectoren met een hoge werkloosheidsgraad. De brutolonen groeien het snelst in Wallonië, waar de werkgelegenheid het meest afkalft. Meer zelfs, dat de regering voor de laagste lonen een uitzondering maakt op de loonmatiging, betekent dat ze de loongroei afremt van de groep waarvoor dat het minst nodig is: de hogergeschoolden. Dat zegt een studie van de Universiteit Gent.In de economie circuleren twee theorieën over aanhoudende, hoge werkloosheid. De eerste stelt dat werklozen hun ervaring en competentie verliezen en daardoor niet meer kunnen concurreren met wie wel een job heeft. De tweede zoekt een antwoord in de 'mismatch' tussen vraag en aanbod naar arbeid: de vraag naar werknemers wijzigt, maar het aanbod past zich niet of niet in dezelfde mate aan. Dat betekent dat de lonen niet genoeg dalen als de vraag naar arbeid afneemt (de werkloosheid toeneemt); omgekeerd, de loonsverhoging blijven uit of zijn te klein als de vraag naar arbeid stijgt (de werkloosheid afneemt).