Belgisch-Nederlandse samenwerking

(tijd) - De Nederlandse en Belgische overheden hebben gisteren een aantal overeenkomsten afgesloten die de internationale samenwerking tussen de Vlaamse gemeenschap, het Nederlandse ministerie van ekonomische zaken en de Nederlandse en Belgische provincies een belangrijke impuls moet geven. In de eerste plaats is er een overeenkomst voor de wederzijdse bijstandsverlening bij rampen en ongevallen. De overeenkomst bevordert de uitwisseling van informatie en regelt de assistentie van brandweer en hulpdiensten. De tweede overeenkomst handelt over de Europese "interreg-programma's' voor Benelux Middengebied en Euregio Scheldemond. Door de overeenkomst kunnen de programma's worden uitgevoerd. Het programma voor Benelux Middengebied beloopt 910 miljoen fr., dit voor de Euregio Scheldemond 285 miljoen.