Belgisch-Nederlandse stichting ontfermt zich overNederlandse vertaling IAS-normen

(tijd) - Vijf instellingen en organisaties uit Nederland en België hebben een princiepsakkoord bereikt over de officiële vertaling van de internationale boekhoudnormen (IAS) in het Nederlands. Dat akkoord voorziet onder meer in de oprichting van een gezamenlijke stichting die toeziet op de vertaling van nieuwe en bestaande IAS-normen en van de commentaar. Voor de financiering van dit vertaalwerk wordt uitdrukkelijk gerekend op de Europese Commissie.