'Belgisch overheidstekort lager dan Duits tekort in 1996'

BRUSSEL (tijd) - De Nationale Bank schetst in haar jaarverslag een optimistisch beeld over de gezondheid van de overheidsfinanciën. Zij suggereert dat bij de begrotingscontrole slechts een kleine inspanning zal nodig zijn om het tekort terug te dringen tot 3 procent. Gouverneur Fons Verplaetse verklaarde op de persconferentie trots dat het deficit dit jaar lager zal zijn dan het Duitse tekort.De Nationale Bank zegt dat het tekort zonder grote tegenvallers op het vlak van conjunctuur en rente niet boven de 3 procent van het bruto binnenlands produkt (BBP) zal uitkomen. Verplaetse gelooft dat Duitsland er niet zal in slagen dit doel te bereiken. Bonn verwacht dat het Duits deficit 3,5 procent van het BBP zal bedragen.