Belgisch Staatsblad faktureert dubbel!

Vennootschappen die de publikatie van de bijeenroeping tot de jaarvergadering aan onze gespecializeerde dienst "Bijeenroepingen' toevertrouwden, worden erop attent gemaakt dat de dienst fakturatie van het Belgisch Staatsblad ten onrechte in sommige gevallen de publikatiekosten rechtstreeks aan de vennootschap heeft aangerekend.