Advertentie
Advertentie

Belgisch wegvervoer met bang hartje naar juli 1998

Als alles een beetje meezit, krijgt het wegvervoer nog deze maand eindelijk zijn lang beloofd wettelijk en reglementair kader. Maar de nieuwe gecoördineerde wet van het wegtransport zal alle problemen van de sector niet oplossen. Kleinschaligheid, hoge loonkosten, onderkapitalisatie, scheefgetrokken concurrentievoorwaarden, lage marges, een wankele tewerkstelling. Noem maar op. Men zou erbij vergeten dat Vlaanderen en Wallonië ook goeddraaiende, gezonde transporteurs heeft. Nu al wordt met een bang hart uitgekeken naar juli 1998 wanneer de het wegvervoer volledig geliberaliseerd wordt in de Europese Unie, inclusief Tsjechië en Polen.ELKE AUTOMOBILIST wordt er dagelijks mee geconfronteerd, maar het is geleden van het najaar van 1994 dat de Belgische truckers nog volop in het nieuws kwamen. Aanleiding was toen de invoering van het eurovignet of autowegenbelasting in de Benelux, Duitsland en Denemarken. De drie beroepsfederaties (Febetra, het Vlaamse SAV en het Waalse UPTR) eisten compensaties, zoniet zou de concurrentiepositie van de Belgische transporteur in de EU nog verder verslechteren. Nederland en Duitsland hadden wel voldoende fiscale soepelheid of creativiteit aan de dag gelegd om de totale kosten voor hun vervoerders niet te verhogen, zo luidde het.