Belgische aandeelhouders willen L'Echo verankeren

(tijd) - Een groep Belgische aandeelhouders wil de Belgische verankering van L"Echo verstevigen in het beleid tegen de invloed van de Franse Groupe Eurexpansion. De verankering van L"Echo was in 1989 vastgelegd met aandeelhouders Sofina (groep Boël), Mediafina (Tractebel), Mosane, de groep Josi en La Libre Belgique. Direkteur-generaal Patrice le Hodey komt zetelen in het uitvoerend komitee, hij wil weer meer synergieën laten spelen. Philippe Bodson komt voor Mediafina in de raad van bestuur.