Belgische aandelen promoveren naar eerste klasse

Vanaf 1999 maken de Belgische genoteerde bedrijven deel uit van de grote Europese markt. Die schaalvergroting houdt voordelen in. Door in eerste klasse te spelen, zullen de Belgische aandelen sneller ontdekt worden door Angelsaksische en Japanse beleggers. De grotere markt zal de koersvorming ten goede komen. Het wegvallen van interne wisselkoersen zal de bedrijfskosten drukken. De euro heeft natuurlijk ook schaduwzijden. Zo zal de interne concurrentie toenemen. Of ook de externe concurrentie zal stijgen, hangt af van de cruciale vraag: wordt de euro even sterk als of zwakker dan de huidige DM?De euro zal een positief effect hebben op de aandelenkoersen. Er zijn immers meer voor- dan nadelen aan verbonden. Hoewel voordelen voor sommigen, nadelen zijn voor anderen. Neem bijvoorbeeld de omvang van de markt. Vandaag noteren de Belgische aandelen op een naar internationale maatstaven kleine beurs. Morgen zullen ze op de tweede grootste markt ter wereld noteren. Olivier Lefebvre, directievoorzitter van de Brusselse beurs, lichtte vorige week de voordelen van die schaalvergroting toe: 'De euro zal meer internationaal kapitaal naar Europa lokken. Voorlopig beleggen de grote Japanse en Angelsaksische beleggers in de G5 van de grootste landen. Vanaf 1999 zullen ze hun pijlen op drie grote zones richten: de dollarzone, de yenzone en de eurozone. Daar horen ook de Belgische aandelen bij.' Amerikaanse en Japanse beleggingsfondsen zullen het belang van Europese aandelen optrekken van 7 tot 14 procent, voorspelde de Franse beursvennootschap IFF Bourse eerder dit jaar.