'Belgische aanwezigheid in Azië moet opgevoerd worden'

BRUSSEL (tijd) - De ministers van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingsbeleid hebben voor het eerst een geïntegreerd 'Azië-beleid' uitgewerkt dat erop gericht is de Belgische aanwezigheid in deze pijlsnel groeiende regio te verbeteren. Premier Dehaene, die volgende week in Bangkok aan een Europees-Aziatische topontmoeting deelneemt, stelde de 'Azië-nota' gisteren samen met de bevoegde ministers voor aan de pers.Dat er nu voor het eerst een geïntegreerde beleidsstrategie tegenover Azië werd uitgewerkt, is niet toevallig. Zowel premier Dehaene als minister van Buitenlandse Zaken Derycke hamerden gisteren op het steeds toenemende belang van de Aziatische regio in het wereldgebeuren. Grote landen als Japan, China en India trachten het politieke vacuüm, ontstaan na het einde van de Koude Oorlog, in te vullen. Azië is ook de enige regio ter wereld met een substantiële economische groei: de economie van de Aziatische ontwikkelingslanden zullen in 1996 naar schatting een groei van 7,4 procent kennen, terwijl op wereldvlak slechts een groei van 3,6 procent wordt verwacht.