Advertentie
Advertentie

Belgische arbeider houdt steeds minder over van brutoloon

(tijd) - De fiscale situatie van arbeiders in de Belgische verwerkende nijverheid is er vorig jaar niet op verbeterd. Op een gemiddeld brutoloon van 863.000 frank hield een ongehuwde arbeider netto 62,7 procent over, tegen 64,7 procent in 1991 en 63,1 procent in 1993. Voor een arbeider met een thuiswerkende echtgenoot en twee kinderen ten laste bleef netto 87,3 procent over, tegen 89,3 procent in 1991 en 87,9 procent in 1993. In deze cijfers is rekening gehouden met de kinderbijslag.De cijfers komen uit het jaarlijkse OESO-rapport over de fiscale situatie van arbeiders uit de verwerkende nijverheid en beslaat de periode 1991-1994. Uit de vergelijking met de 24 andere OESO-landen blijkt dat de fiscale druk op Belgische arbeiders ver boven het OESO-gemiddelde ligt. Hoewel ook rekening moet worden gehouden met de kwaliteit van de verzorgingsstaat in elk land, zitten de Belgische cijfers bij de top van de OESO. Dat is zeker het geval wanneer ook de patronale bijdragen die werkgevers betalen op het brutoloon van de arbeiders in rekening wordt gebracht. Dan pas blijkt (zie pagina 1) hoeveel de Belgische staat verdient aan een arbeider.