Belgische audio/video-distributie trilt op haar grondvesten

(tijd) - Een paar maanden geleden stopte Allkauf met zijn rechtstreekse investeringen in de Alltech-keten. Vorige week nam Telefusion de Euro Hifi-winkels over, en begin deze week werd bekend dat Tandy een veertigtal winkels in ons land gaat sluiten. De audio/video-distributie in België maakt duidelijk een krisisperiode door en alleen echte specialisten met een juiste kijk op het distributievak lijken te zullen overleven in het Europa van 1993. Begin dit jaar besloot de Duitse groep Allkauf, die in ons land een twintigtal winkels uitbaatte in de distributie van audio- en video-apparatuur onder de naam Alltech, haar kapitaal uit Alltech terug te trekken en een poging te ondernemen om haar vestigingen via een franchising-formule aan het huidige personeel te verkopen. Alltech keek immers tegen een verlies van 106 miljoen fr. aan op een omzet van 1,7 miljard fr.