Belgische banken kunnen informatievoordeel uitspelen

LEUVEN (tijd) - Voor België liggen de kansen van de mundializering van de financiële sektor vooral in retailbanking. De hervormingsvoorstellen van de kommisssie Maystadt hebben de verdienste het noodzakelijke modernizeringsproces op gang te brengen maar zijn teveel een kopie van buitenlandse voorbeelden. Uiteindelijk is het kombineren van de komparatieve voordelen van een land met de konkurrentiële voordelen van een bedrijf, de beste strategie. Deze stellingen poneert de Leuvense professor Dirk Heremans van het centrum voor ekonomische studiën (CES), die voor het 19de VWEK een aantal bedenkingen formuleert bij de Europese optie 1992 en de Belgische beleidsoriëntaties