Belgische banken leenden 15 miljard fr. aan Eurotunnel

(tijd) - Onder de 220 banken die zowat 370 miljard Belgische frank leenden aan Eurotunnel zitten ook vrijwel alle belangrijke Belgische banken. Ook zij derven minstens achttien maanden intresten. Het lijstje dat de Franse zakenkrant 'La Tribune' bekend maakte, is door de banken bevestigd. De ASLK-Bank heeft, na de verwerving van de NMKN, de zwaarste verbintenissen lopen met Eurotunnel: de groep leende meer dan 5 miljard Belgische frank uit.La Tribune zorgde voor een opmerkelijke stunt in het Eurotunnel-dossier. De krant duikelde de originele lijst op met de uitstaande kredietverplichtingen die de 220 banken hebben tegenover Eurotunnel. Hieronder vindt U de Belgische bankgroepen die verplichtingen hebben uitstaan. De ASLK-Bank (met inbegrip van de Franse en Luxemburgse filialen) moet van Eurotunnel 860 miljoen Franse frank en 9 miljoen dollar krijgen. Daarvan weegt de NMKN het zwaarste door: 500 miljoen Franse frank en 9 miljoen dollar.