Belgische banken lopen achtermet operationeel risicobeheer

ANTWERPEN (tijd) - De Belgische banken lopen achter in hun voorbereiding op de nieuwe Bazel II-normen voor het operationele risico. Met de voorbereiding op de normen voor het kredietrisico staan zij verder. De kleine en middelgrote, maar ook de grote banken hebben nog veel werk voor de boeg, stellen de bankrevisoren Marc Van Steenvoort en Danielle Vermaelen van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren.