Belgische banken spartelen zich moedig door vloedgolf van strukturele veranderin

(tijd) - De Europese eenheidsmarkt komt in zicht. 1 januari 1993 is voor de financiële wereld een magische datum, alhoewel we hier wel nog wat achterop hinken. De Belgische Vereniging van Banken (BVB) meet in haar jongste jaarverslag ook de impact van de hervormingen, en van de hervormingen die nog op til zijn. Het aftellen kan beginnen. De afgelopen drie jaar zijn voor de Belgische financiële wereld jaren van diepgaande hervormingen geworden. Sinds 1935 was er niet meer zo veel en zo massaal aan het financieel bestel gesleuteld. Achtereenvolgens kwamen de hervorming van het muntbeleid, de modernizering van het instrumentarium van de overheidsschuld, de hervorming van de beurs en de oprichting van een aantal nieuwe markten, de deregulering van de (meeste) rentetarieven, een nieuwe eigen vermogensregeling voor de kredietinstellingen en een toenemende konkurrentie op Europees niveau.