'Belgische bankfusie eerste stap'

(belga/tijd) - Het debat over een bankenfusie houdt aan. Uit vakbondshoek wordt nog het meest vreesachtig gereageerd wanneer een louter Belgische fusie ter sprake komt. Die zou immers door het schrappen van overlappende diensten zeer veel banen kosten. Toch zegt men in kringen van de raad van bestuur van de BBL dat een Belgische fusie slechts de eerste stap wordt, die noodzakelijk is om in een tweede faze met een belangrijke Europese bank in zee te gaan. Kortom, precies de stelling die minister Maystadt al begin december verdedigde...De BBL heeft in het recente verleden expliciet te kennen gegeven dat naar een partner gezocht wordt om tot schaalvergroting te komen. Ook het Gemeentekrediet heeft woensdag openlijk gezegd dat samenwerkingsverbanden onderzocht worden en Etienne Davignon van de Generale Maatschappij heeft 'niet uitgesloten' dat de bank van de groep, de Generale Bank, in een fusie betrokken zou raken.