Belgische bankier blijft markt van kredietverlening domineren

(tijd) - Het bankkrediet blijft de externe financieringsbron bij uitstek voor bedrijven en gezinnen. In België staat voor zo'n 8.000 miljard fr. aan privé-kredieten uit. De ondernemingen doen sinds kort wat vaker een beroep op financieringen via de markt, maar deze 'desintermediatie' blijft in omvang beperkt. Zo blijkt uit een analyse van de kredietverlening die de Paribas Bank België maakte (*).De essentie van bankieren is het aantrekken van spaargeld en dat transformeren in kredieten. Het verschil tussen de vergoeding van de werkmiddelen en de ontvangen rente op verstrekte kredieten vormt de intermediatiemarge. Sinds het begin van de jaren tachtig staat de centrale positie van het krediet onder druk door factoren als deregulering, de globalisering en de effectisering van de financiële markten.