Advertentie
Advertentie

Belgische bankiers moeten meer samenwerken willen ze zich handhaven

(tijd) - Meer samenwerking tussen Belgische bankiers lijkt onontbeerlijk wil men in België een sterke Belgische banksektor met Belgisch management behouden, zo stellen specialisten uit de financiële sektor. De bankiers zullen zich ook soepeler moeten opstellen om in te spelen op snel wijzigende opportuniteiten. Dit verhoogt de nood aan gekwalificeerd personeel. De sektor lijkt daar al gedeeltelijk op ingespeeld te hebben.Bankieren wordt in toenemende mate een complexe stiel waarbij het aantal zekerheden snel afneemt. De komst van een Europese eenheidsmunt zal een aantal marktsegmenten doen verdwijnen en nieuwe kansen creëren. Daarop inspelen vergt flexibiliteit. Tezelfdertijd klaagt de sektor over een toenemende regelgeving en fiskale druk. Sinds enige tijd praten specialisten van de Nationale Bank, het ministerie van financiën, de Bankkommissie en de banksektor over de uitdagingen waartegen de sektor aankijkt. De diskussies zijn opgevat in verschillende werkgroepen. De werkgroep 'diagnose' geeft een 'foto' van de sektor en schetst enkele belangrijke uitdagingen.