Belgische bankiers voelen zich gewapend tegen Barings-toestanden

(tijd) - Belgische topbankiers achten de kans dat het ook in ons land vroeg of laat tot een Barings-affaire komt, zo goed als onbestaande. De interne en externe controleprocedures zijn de voorbije jaren nog aanzienlijk versterkt en de meeste bankiers beschikken over een voldoende grote buffer om zelfs in geval van doelbewuste fraude een uitschuiver te kunnen overleven. 'Maar het zou ronduit dom zijn te geloven dat bv. een kleine marktspeler niet in de problemen kan raken als een trader zijn boekje te buiten gaat op de financiële markten', stelt een bankier, die liever anoniem blijft.'Een Barings-affaire is in ons land zo goed als ondenkbaar', klinkt het unaniem bij zowel Generale Bank, Kredietbank als BBL. 'Maar een waterdichte garantie dat er nooit een ongelukje zal gebeuren, kunnen we natuurlijk niet geven', nuanceren de bankiers zichzelf onmiddellijk. 'Tegen doelbewuste fraude en samenzwering, zoals bij Barings, is geen enkel systeem bestand', stellen ze. 'Onze grootbanken hebben wel een voldoende grote buffer om een eventuele uitschuiver op te vangen', zegt René Myncke, directeur-generaal financiële markten bij G-Bank.