Belgische banksektor in kapitaalnood aan vooravond van eenheidsmarkt

(tijd) - De Belgische financiële instellingen staan voor ingrijpende veranderingen. Niet alleen omdat de eengemaakte, Europese markt wenkt, maar ook omdat de kapitaalnood van de Belgische banken en openbare kredietinstellingen (OKI's) nog altijd zorgwekkend hoog ligt. Daarnaast moet er nog een moeizame herstrukturering komen van de OKI's. Toch lijkt België op een ideaal kruispunt te liggen voor buitenlandse bankiers. De buitenlandse invloed in het aandeelhoudersschap van banken neemt dan ook sterk toe.