Belgische bedrijven belonen aandeelhouder zwakjes

(tijd) - Belgische bedrijven geven hun aandeelhouders doorgaans een ondermaatse vergoeding voor het ondernemingsrisico. Behalve de energie- en chemiesector keren Belgische bedrijven amper meer rendement uit dan risicovrije staatsobligaties. De rendabiliteit van de Belgische sectoren blijkt bovendien sterk uiteen te lopen en staat vaak los van de ontwikkeling van de economische conjunctuur. Dat schrijft de Kredietbank in haar jongste Weekberichten.De Kredietbank onderzocht de prestaties van Belgische ondernemingen tussen de economische dalen van 1982 en 1993. Het behandelde staal liep op van 22.200 bedrijven in 1982 tot 150.500 in 1993. Uit de studie blijkt dat het gros van Belgische bedrijven zijn aandeelhouders te weinig beloont voor het ingelegde kapitaal.