Belgische bedrijven halen te weinig Wereldbank-contracten binnen

(tijd) - In 1992-1995 haalde het Belgische bedrijfsleven 545 miljoen dollar aan contracten binnen voor projecten in de Derde Wereld gefinancierd door de Wereldbank. Dit cijfer oogt goed, maar het aandeel van België in de door de Wereldbank toegekende contracten aan bedrijven buiten de ontlenende Derde Wereld-landen daalde van 1,9 procent in 1946-1992 tot 1,3 procent in 1993-1995.De Wereldbank betaalde in het boekjaar 1995, dat op 30 juni afliep, 17,7 miljard dollar kredieten uit aan de Derde Wereld. Die kredieten, aangevuld door geld afkomstig van de ontlenende landen zelf en andere partners, resulteerden in ongeveer 30.000 contracten met een waarde van 50 miljard dollar voor de uitvoering van projecten in de ontlenende landen. De bijdrage van de Wereldbank gaat voor een deel naar contracten voor bedrijven in de ontlenende landen, voor een ander deel naar ondernemingen buiten die ontlenende landen, waaronder Belgische.