Advertentie
Advertentie

Belgische bedrijven hebben laagste schuld

In geen enkel industrieland is de schuld van de ondernemingen lager dan in België. Dit blijkt uit cijfers die de Amerikaanse centrale bank (Fed) heeft verzameld. De netto rentedragende schuld van de Belgische bedrijven bedroeg in 1991 slechts 14 procent van het bruto binnenlands produkt (BBP). In andere industrielanden varieerde de schuld tussen 17 en 81 procent van het BBP. Rentedragende schuld omvat deposito's, kredieten, obligaties en geldmarktinstrumenten.