Belgische bedrijven sturen handelscijfers veel te laat door

KASTERLEE (tijd) - Zestig procent van de Belgische bedrijven stuurt gegevens over de handel met andere Europese bedrijven laattijdig door. Terwijl de Nationale Bank een tijdslimiet van tien dagen vooropstelt, bereiken de meeste aangiften de Bank pas na een maand. Slechts vijf procent maakt daarbij gebruik van de software die een snelle en foutloze verzending van de aangiften mogelijk maakt. Dat zegt Intrastat, dat alle statistieken groepeert over de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie.Enkele jaren geleden bestempelde het gerenommeerde tijdschrift 'The Economist' België als een ontwikkelingsland op het vlak van de publikatie van statistieken. Om het besmette blazoen op te poetsen, werd het Belgische statistische apparaat een dik jaar geleden grondig gereorganiseerd. Het luik van de buitenlandse handel, dat de systemen Intrastat en Extrastat herbergt, kwam onder beheer van de Nationale Bank. Extrastat verzamelt gegevens over de handel met de lidstaten buiten de Europese Unie. Intrastat groepeert informatie over de intracommunautaire handel.