Belgische beleggers kopen geen aandelen bij

(tijd) - Belgische beleggers willen het gewicht van hun aandelenportefeuille in de volgende twaalf maanden niet verhogen. Dat blijkt uit een telefonische rondvraag van het enquêtebureau Eurocall bij de lezers van Budget Week, het financiële tijdschrift van Test-Aankoop. Op basis van de verzamelde antwoorden ontwikkelde Budget Week een vertrouwensindex van de beleggers.De enquêteurs stelden vragen zoals: Witl u het gewicht van aandelen in uw portefeuille in de komende twaalf maanden sterk verhogen? - lichtjes verhogen? - ongewijzigd laten? - lichtjes verlagen? - sterk verlagen? De index schommelt van 0 punten (indien iedereen zijn aandelengewicht sterk wil verlagen) tot 200 (indien iedereen aandelen wil bijkopen). Voor de aandelenbeleggingen komt de index uit op 96,9 punten. De doorsnee lezer van Budget Week is dus allerminst zinnens in de komende weken fors in aandelen te beleggen.In juli 2000 werd bij wijze van modelproject een gelijkaardige enquête uitgevoerd. De index kwam toen uit op 108,4 punten. De beleggers bleven niet ongevoelig voor de storm die op de beurzen woedde, besluit Budget Week uit dat sterk gedaalde cijfer. Toch behouden de ondervraagden hun vertrouwen in hun globale financiële toestand: die index kwam uit op 135,4 punten. In juli 2000 was dat evenwel nog 155,7 punten.De ondervraagden hebben meer vertrouwen in obligaties (103,2 punten) dan in aandelen. Voorts meent de doorsnee lezer van Budget Week dat de euro binnen twaalf maanden een ietsje zal stijgen tegenover de dollar (104,9 punten). Het vertrouwen in de euro daalt echter: in juli 2000 bedroeg dat cijfer nog 115,2. Tot slot verwachten de lezers niet dat hun inkomen sterk zal stijgen (103,2 punten).Budget Week publiceert de indexen om de drie maanden.