Belgische beroepsbevolking groeide in 1991 met 31.000 eenheden aan

(tijd) - Op 30 juni 1991 bestond de beroepsbevolking (tewerkgestelden en werklozen samen) uit 4.210.452 personen. Dit is 31.000 personen meer dan een jaar voordien. Vermits de werkgelegenheid in dezelfde periode slechts heel lichtjes toenam, ging de stijging van de beroepsbevolking gepaard met een bijna even grote toename van het aantal werklozen.