Advertentie
Advertentie

Belgische Betonmaatschappij verlaagt winstverwachting

(tijd) - De Belgische Betonmaatschappij (BBM), de moedermaatschappij van Besix, heeft voor 23 miljard frank aan bedrijfsopbrengsten gerealizeerd in 1994. Het voorgaande jaar bedroegen de gekonsolideerde bedrijfsopbrengsten iets meer dan 23,1 miljard frank. De lagere omzet wijt BBM aan de toegenomen konkurrentie en aan lagere winstmarges in België. Door tegenvallende resultaten in Luxemburg en Oost-Duitsland stelt de bouwgroep de winstverwachting over 1994 met 15 tot 20 procent neerwaarts bij.De vooruitzichten voor de gekonsolideerde winst in 1994 worden door de Belgische bouwgroep met 15 tot 20 procent naar beneden herzien, wegens problemen in Luxemburg en Oost-Duitsland. In een vorige prognose schatte de groep de gekonsolideerde winst over 1994 op ongeveer 200 miljoen frank. Dit betekent dat er eerder gerekend moet worden op 160 tot 170 miljoen frank winst.