Belgische beursmakelaars zijn bang voor Maystadts hervormingen

(tijd) - Uit een unieke en zeer volledige enquête bij de Belgische wisselagenten blijkt dat onze beursmakelaars bang zijn voor de Maystadt-beurshervormingen van volgend jaar. 84% van hen deelt in meer of mindere mate de vrees van het syndikaat van Emile Desagher. Het antwoord op die uitdaging zien de wisselagenten in samenwerking, met mekaar (26%) of met een financiële instelling (26%). Als dat doorgaat, kan het aantal makelaarshuizen binnen de vijf jaar halveren. Uit de gegevens kwamen ook andere zeer interessante feiten naar boven. Zo bleek dat bijna 75% van de Antwerpse wisselagenten zijn omzet vooral bij private klanten maakt. Bij de Brabantse wisselagenten is dat slechts 20%. Twee licenciaatsstudenten van de Antwerpse Handelshogeschool, Eric Bevers (22) en Philip Fimmers (21) hielden een grote enquête bij de Belgische wisselagenten, met de vraag hoe zij de toekomst zien na de Maystadt-beurshervormingen. De rondvraag, die begeleid werd door een schrijven van beursvoorzitter Jean Peterbroeck, bekwam een uitzonderlijk grote respons: van de 330 wisselagenten en vennoten van wisselagentschappen die in heel België werden aangeschreven in de tweede helft van maart, stuurden er niet minder dan 168 hun antwoordbulletin terug.