Belgische bouwkredieten vallen zwaar terug

(tijd) - Tijdens de eerste negen maanden van '95 daalden de hypotheekleningen in België met 43 procent. Hiermee viel België erg uit de toon tegenover de andere Europese landen. Daar werd slechts een lichte terugval opgetekend, zoals blijkt uit gegevens die de Europese Federatie van Hypotheekleningen (EFH) deze week publiceerde.