Belgische BTW krijgt vandaag Europeser gezicht

(tijd) - Vandaag zal niet de traditionele aprilvis maar wel de aanpassing naar Europees model van de BTW-tarieven de volle aandacht van het publiek trekken. De distributiesektor was gisteren druk in de weer om de prijsnoteringen op produkten aan te passen. Vooral in warenhuizen waar duizend-en-één geprijsde produkten te koop zijn, was de logistieke karwei niet te onderschatten. Op bepaalde plaatsen was gisteren van kopen geen sprake meer omdat het personeel de oude prijsetiketten al had weggenomen om ze later te vervangen door nieuwe.