Belgische consumenten iets optimistischer

(tijd) - Het Belgische consumentenvertrouwen herstelde in april lichtjes, na de daling in maart. Dat blijkt uit gegevens van de EU-Commissie. De index van het Belgisch consumentenvertrouwen steeg tot -26 tegenover -27 in maart. Tegen de algemene economische situatie, die in maart zeer negatief werd ingeschat, wordt iets rooskleuriger aangekeken.De Belgische consumenten hebben de aangekondigde bedrijfssluitingen van Renault Vilvoorde en Forges de Clabecq min of meer verteerd. Dat moet onder meer blijken uit het feit dat de verkoop van Renault-wagens opnieuw in de lift zit. De gegevens van de Europese Commissie zetten die vaststelling kracht bij. Terwijl de index voor België in maart fors terugviel van -22 tot -27, steeg de index in april tot -26. Daarmee wordt de neerwaartse trend die eind vorig jaar inzette, onderbroken. Al blijft het Belgisch vertrouwen een stuk kleiner dan bij de Europese buren. In Duitsland steeg het consumentenvertrouwen verder. In Frankrijk was er een stabilisatie.