Belgische coordinatiecentrakrijgen respijt tot eind 2005

BRUSSEL (tijd) - De vergunningen van Belgische coordinatiecentra die voor eind 2005 verstrijken, mogen worden verlengd tot eind 2005. Dat besliste de EU-ministerraad gisteren. De ministers gaan daarmee in tegen een eerdere beslissing van de Europese Commissie. De rechtszaak die de Commissie tegen de beslissing begint, kan de betrokken centra niet meer deren.